priprema za štampu i Grafički dizajn

Izrada vizuelnih rešenja

Kombinacijom vizuelnih, verbalnih, grafičkih i tipografskih elemenata nastao je grafički dizajn. Putem ilustracija, fotografija i teksta pronađen je način za uspešnu komunikaciju sa publikom odnosno ciljnom grupom, bilo da se radi o potrošačima, korisnicima različith usluga, glasačima...

Pravljenje veb sajtova

Izrada Logoa za firme

Izrada vizuelnog identiteta

ikonica za dizajn i priprema za štampu beograd

Dizajn i priprema za štampu

Efikasan pristup prenošenja željene poruke i misli u cilju reklamiranja, edukacije ili informisanja širokog auditorijuma ljudi, u vidu grafičkog dizajna uneo je inovaciju na tržište i posao nezaobilazan način uspešne vizuelne komunikacije.

Danas, grafički dizajn predstavlja savršen spoj vizuelnih i verbalnih elemenata. Kako bi se dobio dobar finalni proizvod neophodno je na jednom mestu okupiti kvalitetan tim stručnjaka iz različitih oblasti - pisce, fotografe i grafičke dizajnere čiji je zadatak da oblikuju proizvod do njegovog savršenstva.

ameriken koverte

Vizuelni identitet

Kreiranje vizuelnog identiteta:

Priprema za štampu

Pod pojmom pripreme za štampu podrazumeva se druga faza izrade grafičkog proizvoda. Prilikom pripreme za štampu neophodno je uklopiti sve grafičke elemente u celinu, usaglasiti iste sa kolornim profilima štamparije kao i pripremiti poseban fajl za izlazni uređaj.

posao dizajnera

Adobe InDesign

Priprema za štampu uključuje:

  • obrađivanje slika, fotografija i skeniranje istih
  • obrađivanje tekstualnih formi, unos podataka, korekciju teksta i lekturu
  • izradu grafičkih elemenata koji prate ove procese - tabli, grafikona, šema, crteža…
  • sastavljanje svih elemenata u jednu celinu
  • obrađivanje slika, fotografija i skeniranje istih 
  • obrađivanje tekstualnih formi, unos podataka, korekciju teksta i lekturu 
  • izradu grafičkih elemenata koji prate ove procese - tabli, grafikona, šema, crteža... 
  • sastavljanje svih elemenata u jednu celinu

Bez pripreme za štampu nemoguće je doći do finalnog proizvoda. Ona je preduslov za prenošenje ideje u postupak realizacije iste. Ukoliko se priprema za štampu odradi kvalitetno, sam proizvod će ispunjavati očekivanja klijenata. Naime, kako bi došlo do realizacije same ideje, neophodno je poznavati tipove i vrste štampe, postupak dorade, vrste papira, kartona i ostalih materijala koji obuhvataju proces štampe.

Iako je ova faza vrlo često zanemarena, važno je istaći da je ista izuzetno bitna za kvalitet finalnog proizvoda. Ignorisanje faze pripreme za štampu, u cilju smanjenja troškova, obično kao rezultat ima suprotan efekat odnosno vraćanje na početak i pristupanje pripremi za štampu.

Uputstvo za podešavanje programa Adobe Acrobat za pravljenje PDF fajla

JPC vodič za maksimalan kvalitet Vašeg štampanog materijala - minimum Vašeg angažovanja ili sve što treba da znate pre nego što nam pošaljete fajl. 

Kratko uputstvo za podešavanje programa Adobe Acrobat Reader i Adobe Distiller.

Svrha podešavanja je dobijanje PDF fajlova po standardu koji odgovara opremi instaliranoj u našoj štampariji.

Ukoliko nam pošaljete fajl koji nije napravljen po ovom standardu, možemo pokušati da ga odštampamo ali Vam ne možemo garantovati da neće doći do grešaka u procesu. U ovom uputstvu pretpostavljamo da imate instaliran i pravilno konfigurisan paket Adobe Acrobat i da se bavite poslom pripreme i dizajna.

Uputstvo možete preuzeti klikom na download

POŠALJI UPIT

Popunite formular da bi ste dobili ponudu za Dizajn. 

Radno vreme

Pon - Pet: 8:00 - 16:00


Subota: 9:00 - 16:00


Nedelja: Ne radimo

NEWSLETTER

TOP Call Now Button