Politika FSC

Politika FSC

Jovšić Printing Centar d.o.o, kao jedna od vodećih domaćih kompanija u oblasti izrade svih vrsta
štamparskih materijala, je uspostavila, primenjuje i održava FSC sistem u skladu sa zahtevima u
standarda FSC-STD-40-004, poštujući principe i vrednosti navedene FSC-POL-01-004.

JPC zvezdica

Prethodno navedeno, menadžment kompanije i svi zaposleni ostvaruju:

Korišćenjem materijala iz održivo upravljanih šuma
Koristimo repromaterijal (papir i druge materijale) koji potiču iz održivo upravljanih šuma, u
skladu sa FSC standardima.

Smanjenjem uticaja na životnu sredinu
Preduzimamo mere za smanjenje uticaja na životnu sredinu korišćenjem efikasnih procesa i
tehnologija koje smanjuju otpad i štetne emisije. Takođe, pratimo i težiimo smanjenju količine
upotrebljenih hemikalija, vode i energije u procesu proizvodnje, ponašajući se ekološki
odgovorno.

Poštovanjem ljudskih prava
Poštujmo ljudska prava zaposlenih i zalažmo se za pravedne, dostojanstvene i stimulativne
uslove rada, sprečavajući diskriminaciju i iskorišćavanje radnika.

Promovisanjem održivosti u lancu snabdevanja
Podstičemo održivost u celom lancu snabdevanja, promovišući dobre održive prakse i edukujući
svoje partnere i klijente o važnosti održivog razvoja.

Menadžment kompanije se obavezuje da će obezbediti sve neophodne resurse za realizaciju
navedenog i da će raditi na unapređenju svojih procesa i dobre prakse, kao i pružanje podrške
zaposlenima u pridržavanju vrednosti i principa.
Sa druge strane, obaveza svih zaposlenih je da poštuju definisanu politiku i procedure uz
proaktivno učešće u realizaciji i promovisanju istih.

Beograd,  17.03.2023.

Direktor
Saša Jovšić

FOLLOW

YOUR

STAR

Radno vreme

Pon - Pet: 8:00 - 16:00


Subota: 9:00 - 16:00


Nedelja: Ne radimo

NEWSLETTER

TOP Call Now Button