Formati papira

Formati i dimenzije papira i njihova upotreba

U zavisnosti o vrste štampe i namene proizvoda postoji više vrsta formata papira.

U savremenoj grafičkoj industriji postoje 3 osnovna formata: A, B i C i specijalni formati papira.

ikonica papir sa hemijskom olovkom

Kako se određuje format papira

Format A

Format A se deli na 10 pod formata od A0 - A10.

Papir formata A0 ima površinu od jednog metra kvadratnog (A0=1m2). Kada papir ove površine presavijemo po sredini duže strane i presečemo na pola, dobićemo dva papira A1. Isti princip se koristi za dobijanje svih veličina papira sve do A 10.

Poenta je u zadatom odnosu visine i širine stranica koji uvek iznosi koren iz 2 (√2). Ova činjenica govori o tome da su dve stranice postavljene jedna do druge, odnosno jedna stranica presečena na pola po dužini i širini uvek nepromenjene i iznose koren iz 2 (√2).

Format B

Format B je nešto drugačiji. Njegova visina i širina stranice odgovaraju geometrijskoj sredini između istovetnog A formata i An-1. Geometrijska sredina predstavlja koren između rezultata dva pomnožena broja. Na osnovu ovog možemo zaključiti da su stranice papira B1 formata geometrijska sredina stranica A1 i A0 formata. Ovo takođe znači da je faktor povećanja sa A1 na B1 format je identičan faktoru povećanja s B1 na A0 format.

Format C

Format C se upotrebljava za koverte. Sličan je B formatu i određuje se geometrijskom sredinom između A i B formata. Na osnovu ovog je moguće da lista papira veličine A4 stane u koverat C4, koji će nakon toga lako stati u koverat B4.

Specijalni formati papira

Pored ovih postoji još par standardizovanih formata papira koji se koriste za specijalne prilike i proizvode.

  • ID-1 = 85.60 × 53.98 mm (= 3.370 × 2.125 in)
  • ID-2 = 105 × 74 mm (= A7)
  • ID-3 = 125 × 88 mm (= B7)

Format ID-1 je format za kreditne kartice i uobičajeni format za podsetnice (iako mnogi koriste i format A8 74 x 52mm).

Format ID-2 je u nekim zemljama format za lične karte.

Format ID-3 (odnosno B7) se uobičajeno koristi za pasoše.

papiri u boji

Međutim važno je istaći da formati papira nikada ne predstavljaju i tačnu površinu na kojoj se štampa. Činjenica je da sve štamparske mašine u toku rada koriste hvataljke, koje se nalaze po dužoj ili užoj strani rolne ili papira na kome se štampa, što varira od mašine do mašine, zbog čega kod predviđanja potrebne količine papira treba uračunati i taj deo, koji obično iznosi po jedan centimetar sa svake strane papira.

Međunarodni ISO216 standard propisuje formate papira koji se svakodnevno koriste.

Koverte koje se po pravilu rade u C formatu određene su standardom ISO269.

Tolerancija za odstupanje koju ISO standard dozvoljava je ±1.5mm za dimenzije do 150mm, ±2mm za dimenzije između 150 i 600mm odnosno ±3mm za dimenzije veće od 600mm.

Ističemo da Jovšić Printing Centar prilikom svog rada poštuje međunarodni standard i propisane mere za štampu na određenim formatima papira. U mogućnosti smo da Vam izađemo u susret i štampamo na svim formatima papira.

štampanje

Format papira A

Format papira ADimenzije papira u mmFormat papira BDimenzije papira u mmFormat papira CDimenzije papira u mmFormat papira DDimenzije papira u mm
A0841 x 1188B01000 x 1414C0917 x 1296D0771 x 1090
A1594 x 840B1707 x 1000C1648 x 917D1545 x 771
A2420 x 594B2500 x 707C2458 x 648D2385 x 545
A3297 x 420B3353 x 500C3324 x 458D3272 x 385
A4210 x 297B4250 x 353C4229 x 324D4192 x 272
A5148 x 210B5176 x 250C5162 x 229D5136 x 192
A6105 x 148B6125 x 176C6114 x 162D696 x 136
A774 x 105B788 x 125C781 x 114D768 x 96
A852 x 74B862 x 88C857 x 81D848 x 68
A937 x 52B944 x 62C940 x 57D934 x 48
A1026 x 37B1031 x 44C1028 x 40D1024 x 34

Format koverti

Format koverteDimenzije koverte u mmOpis koverte
C6114 x 162A4 savijen dvaput = A6
DL110 x 220A4 savijen dvaput = 1/3 A4
C6/C5114 x 229A4 savijen dvaput = 1/3 A4
C5162 x 229A4 savijen jednom = A5
C4229 x 324A4
C3324 x 458A3
B6125 x 176C6 koverta
B5176 x 250C5 koverta
B4250 x 353C4 koverta
E4280 x 400B4

 

paleta boja papira za stampanje

Radno vreme

Pon - Pet: 8:00 - 16:00


Subota: 9:00 - 16:00


Nedelja: Ne radimo

NEWSLETTER

TOP