Formati papira

Formati i dimenzije papira i njihova upotreba

U zavisnosti o vrste štampe i namene proizvoda postoji više vrsta formata papira.

U savremenoj grafičkoj industriji postoje 3 osnovna formata: A, B i C i specijalni formati papira.

ikonica papir sa hemijskom olovkom

Kako se određuje format papira

Format A

Format A se deli na 10 pod formata od A0 - A10.

Papir formata A0 ima površinu od jednog metra kvadratnog (A0=1m2). Kada papir ove površine presavijemo po sredini duže strane i presečemo na pola, dobićemo dva papira A1. Isti princip se koristi za dobijanje svih veličina papira sve do A 10.

Poenta je u zadatom odnosu visine i širine stranica koji uvek iznosi koren iz 2 (√2). Ova činjenica govori o tome da su dve stranice postavljene jedna do druge, odnosno jedna stranica presečena na pola po dužini i širini uvek nepromenjene i iznose koren iz 2 (√2).

Format B

Format B je nešto drugačiji. Njegova visina i širina stranice odgovaraju geometrijskoj sredini između istovetnog A formata i An-1. Geometrijska sredina predstavlja koren između rezultata dva pomnožena broja. Na osnovu ovog možemo zaključiti da su stranice papira B1 formata geometrijska sredina stranica A1 i A0 formata. Ovo takođe znači da je faktor povećanja sa A1 na B1 format je identičan faktoru povećanja s B1 na A0 format.

Format C

Format C se upotrebljava za koverte. Sličan je B formatu i određuje se geometrijskom sredinom između A i B formata. Na osnovu ovog je moguće da lista papira veličine A4 stane u koverat C4, koji će nakon toga lako stati u koverat B4.

Specijalni formati papira

Pored ovih postoji još par standardizovanih formata papira koji se koriste za specijalne prilike i proizvode.

  • ID-1 = 85.60 × 53.98 mm (= 3.370 × 2.125 in)
  • ID-2 = 105 × 74 mm (= A7)
  • ID-3 = 125 × 88 mm (= B7)

Format ID-1 je format za kreditne kartice i uobičajeni format za podsetnice (iako mnogi koriste i format A8 74 x 52mm).

Format ID-2 je u nekim zemljama format za lične karte.

Format ID-3 (odnosno B7) se uobičajeno koristi za pasoše.

papiri u boji

Međutim važno je istaći da formati papira nikada ne predstavljaju i tačnu površinu na kojoj se štampa. Činjenica je da sve štamparske mašine u toku rada koriste hvataljke, koje se nalaze po dužoj ili užoj strani rolne ili papira na kome se štampa, što varira od mašine do mašine, zbog čega kod predviđanja potrebne količine papira treba uračunati i taj deo, koji obično iznosi po jedan centimetar sa svake strane papira.

Međunarodni ISO216 standard propisuje formate papira koji se svakodnevno koriste.

Koverte koje se po pravilu rade u C formatu određene su standardom ISO269.

Tolerancija za odstupanje koju ISO standard dozvoljava je ±1.5mm za dimenzije do 150mm, ±2mm za dimenzije između 150 i 600mm odnosno ±3mm za dimenzije veće od 600mm.

Ističemo da Jovšić Printing Centar prilikom svog rada poštuje međunarodni standard i propisane mere za štampu na određenim formatima papira. U mogućnosti smo da Vam izađemo u susret i štampamo na svim formatima papira.

štampanje

Format papira A

Format papira A Dimenzije papira u mm Format papira B Dimenzije papira u mm Format papira C Dimenzije papira u mm Format papira D Dimenzije papira u mm
A0 841 x 1188 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1296 D0 771 x 1090
A1 594 x 840 B1 707 x 1000 C1 648 x 917 D1 545 x 771
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 D2 385 x 545
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 D3 272 x 385
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 D4 192 x 272
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 D5 136 x 192
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 D6 96 x 136
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 D7 68 x 96
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 D8 48 x 68
A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57 D9 34 x 48
A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40 D10 24 x 34

Format koverti

Format koverte Dimenzije koverte u mm Opis koverte
C6 114 x 162 A4 savijen dvaput = A6
DL 110 x 220 A4 savijen dvaput = 1/3 A4
C6/C5 114 x 229 A4 savijen dvaput = 1/3 A4
C5 162 x 229 A4 savijen jednom = A5
C4 229 x 324 A4
C3 324 x 458 A3
B6 125 x 176 C6 koverta
B5 176 x 250 C5 koverta
B4 250 x 353 C4 koverta
E4 280 x 400 B4

 

paleta boja papira za stampanje

Radno vreme

Pon - Pet: 8:00 - 16:00


Subota: 9:00 - 16:00


Nedelja: Ne radimo

NEWSLETTER

TOP Call Now Button