Integrisani sistem menadžmenta

Politka IMS

Jovšić Printing Centar d.o.o jedna je od vodećih domaćih kompanija u oblasti izrade svih vrsta štampanih materijala. Opremljeni smo savremenom štamparskom opremom i specijalizovani za ofset, digitalnu, tampon i sito štampu kao i za pružanje svih vrsta štamparskih usluga.

JPC zvezdica

Politika Integrisanog sistema menadžmenta Jovšić Printing Centra d.o.o. zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga našim klijentima sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja. Takvo opredeljenje zahteva od nas da u procesu ugovaranja, realizacije, isporuke i održavanja proizvoda u svim oblastima uključujući kvalitet, bezbednost, zdravlje, ekološku i socijalnu odgovornost, upotrebimo sve svoje veštine i znanja.

 

Osnovno opredeljenje Jovšić Printing Centra d.o.o  je da bude prepoznatljiva organizacija za pružanje usluga u oblasti ofset i digitalne štampe na trzištu Srbije, sa značajnim učešćem i na drugim tržištima regiona.

 

Menadžment Jovšić Printing Centra d.o.o  i svi zaposleni ovaj cilj ostvaruju:

  • Nabavkom osnovnih materijala najvišeg kvaliteta 
  • Doslednom kontrolom kvaliteta materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
  • Primenom najsavremenije opreme u oblasti grafičke industrije i njenim planskim održavanjem
  • Planiranom obukom zaposlenih za rad i primenu savremenih tehnoloških rešenja u proizvodnji
  • Planiranom nabavkom i efikasnom primenom najsavremenije informatičke opreme u procesima dizajna, proizvodnje i drugim poslovnim procesima 
  • Organizovanim praćenjem i merenjem zadovoljstva kupaca kvalitetom proizvoda.
  • Praćenjem funkcionisanja Integrisanog sistema menadžmenta i preduzimanjem preventivnih i korektivnih mera radi unapređenja efikasnosti poslovnog sistema i povećanja kvaliteta proizvoda i usluga.
  • Posvešćenošću kontinuiranom učešću svih zaposlenih u identifikaciji opasnosti i štetnosti,  kao i konsultovanju zaposlenih  u vezi pitanja  iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Privrženost stvaranju održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja od strane svih zaposlenih i svođenjem na minimum svih potencijalnih rizika sa kojima se suočavaju zaposleni, preduzimači, posetioci i svi drugi koji mogu da budu izloženi uticaju aktivnosti koje kompanija obavlja.
  • Trudeći se da se što racionalnije iskoriste repromaterijali, energija i voda, smanjenjem emisija u vazduh i sprečavanjem zagađenja voda i zemljišta, smanjenjem ukupnog otpada kao i uklanjanjem otpada na odgovarajući način, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu.

Kompanija Jovšić Printing Centar d.o.o posvećena je usaglašavanju sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, uvek se trudeći da, gdegod je to moguće, učini još jedan korak dalje.

Obaveza je svih zaposlenih da aktivno i kontinuirano učestvuju u unapređivanju i poboljšanju kvaliteta proizvoda i Integrisanog sistema menadžmenta, imajući u vidu da je to jedini način da se opravda poverenje dosadašnjih korisnika i ispune očekivanja novih.

Menadžment redovno preispituje adekvatnost i usklađenost svoje politike IMS sa sveukupnom poslovnom politikom i strategijom Jovšić Printing Centra d.o.o  i na taj način poboljšava performanse svih svojih procesa. Saopštavajući i tumačeći svoje stavove menadžment pruža priliku svim zaposlenima da se uključe i daju svoj doprinos ostvarivanju vizije i strategije kompanije.

Beograd,  10.11.2020.
Direktor Saša Jovšić

FOLLOW

YOUR

STAR

Radno vreme

Pon - Pet: 8:00 - 16:00


Subota: 9:00 - 16:00


Nedelja: Ne radimo

NEWSLETTER

TOP Call Now Button