Kremen upaljači

Standardni, odnosno kremen upaljači su najrasprostranjeniji oblik upaljača na našem tržištu. Njihova mala težina, jednostavna upotreba i mogućnost da na istima bude uštampan logo ili naziv Vaše firme, svrstavaju ih među gotovo neizostavne oblike reklamnog materijala.

Svima dobro poznat oblik i dizajn kremen upaljača ukazuje na to da osoba koja ih koristi ceni kvalitet, pouzdanost i tradiciju, na prvom mestu. Kompanija Jovšić Printing Centar može da Vam ponudi kremen upaljače različitih boja, dopadljivih pripadnicima oba pola.

  • Reklamni materijal
    • Nema kategorija
  • BOJE

    CENA    TOP Call Now Button