Ofset štampa

Šta je ofset štampa?

Najzastupljeniji oblik štampe u svetu i kod nas je ofset štampa. Više od 85% štampanih proizvoda širom planete otiskuje se u tehnologiji ofset štampe. Svoju popularnost ovaj oblik štampe duguje kvalitetnoj, efikasnoj i brzoj izradi, trajnosti štampanih proizvoda kao i mogućnosti izrade velikog tiraža i obima posla.

Vizit karte, memorandumi, katalozi, brošure, fascikle, fakture, otpremnice, nalepnice, kutije, koverte, kartoline, papirne kese, flajeri, publikacije, knjige, pa i novčanica Evro, štampa se u ofset tehnologiji.

Princip rada ofset štampe

Ofset štampa je postupak indirektne štampe, odnosno postavljanje ploče na jedan cilindar, pri čemu se ista ne otiskuje na papir već na gumenu prekrivku na drugom cilindru. Nakon toga sledi postupak otiskivanja slike na papir koji prolazi između dva cilindra. Ono sto je izdvaja od drugih, koje su bazirane na čisto fizičkom principu odvajanja štampajućih površina od neštampajućih, je korišćenje oleofilnih (tj. hidrofobnih) i oleofobnih (tj. hidrofilnih) svojstava materijala da bi se razgraničile dve vrste površina.

osvetljavanje ofsetnih ploča pred štampu

Kod postupka ofset štampe prikaz i ono što neće biti prikaz se nalaze u istoj ravni, pri čemu se ulje i voda ne mešaju. Ova vrsta štamparske forme uslovljena je činjenicom da su prikazi prijemčivi za boju, a odbijajući za vodu. Neštampajuće površine imaju suprotan princip rada, naime pripremaju se za privlačenje vode i odbijanje boje koja je na bazi ulja.

Pri procesu štampe na štampajuću formu se prvenstveno nanosi sredstvo za vlaženje, koje u tanjem sloju pokriva neštampajuće površine, a zatim boja koja se u tanjem sloju nanosi na štampajuće elemente.

Za štampanje na ofsetu se koristi CMYK paleta boja. Cyan (cijan), Magenta (ciklama), Yellow (žuta) i Key (crna) su osnovne boje čijim mešanjem se dobija crna boja.

Cyan bojamagenta bojayellow bojaKey boja

Prednosti ofset štampe su:

  • kvalitetna i postojna slika
  • mogućnost upotrebe gotovo svih štampajućih površina
  • vrlo jednostavna i brza izrada ploča za štampanje - duži vek trajanja ploča

Činjenica je da tehnologija štampe konstantno napreduje i da je u poslednjih 50 godina došlo do značajnih poboljšanja u postupcima ofset štampe. Prvenstveno je poboljšana boja i kvalitet papira, same ploče, brzina izrade i trajnost istih. Kao rezultat ovih postupaka, ofset štampa je zauzela vodeću poziciju u grafičkim poslovima sa kraja prošlog i početkom ovog veka.

heilderber ofset mašina

Kompanija Jovšić Printing Centar raspolaže štamparskim mašinama:

  • Heidelberg PrintMaster PM74 B2 (4/0 i 2/2)
  • Heidelberg GTO PrintMaster 52 B3 (4-bojna)
  • Heidelberg GTO 5225 B3 (2-bojna)
  • Perla B2 (jednobojna) x2