Koverte | Štampanje koverti | Izrada koverata

Štampanje koverti

Koverte su veoma važan detalj u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Iako su mnogi predviđali njihov postepen nestanak sa dolaskom nove Internet ere, istraživanja pokazuju suprotne tendencije. Mogu biti raznih dimenzija, koverte mogu biti bez prozora, sa levim prozorom i desnim prozorom.

Danas se znatno više nego ikada poklanja pažnja njihovom vizuelnom efektu i originalnosti, jer se na taj način Vašim klijentima predstavljate kao firma koja veoma vodi računa o svom korporativnom identitetu.

Dizajn i izrada koverata

Ameriken koverta sa ili bez prozora

Samolepljiva Ameriken koverta sa ili bez prozora ili sa levim ili sa desnim proyorom. Dimenzija 230x110mm.

Najčešće se koristi u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Osim izrade u jednoj boji na 80g/m2 ofsetnom papiru, postoji mogućnost ofset štampe u punom koloru, kao i štampe loga ili kontakt podataka same firme.

011/ 356 22 22

ameriken koverta sa desnim prozorom

Nestandardne koverte

Kompanije koje vode računa o svom vizuelnom identitetu često se odlučuju za štampu nestandardnih koverti, kako bi i na ovaj način svojim klijentima i saradnicima ukazali na izuzetnu poslovnost svoje firme. U ovu grupu ubrajaju se i visokokvalitetne bezbedonosne koverte koje se koriste za pošiljku poverljivih poslovnih dokumenata.

U skladu sa Vašim idejnim rešenjima, kompanija Jovšić Printing Centar, nudi Vam mogućnost izrade nestandardnih koverti od specijalnih vrsta materjala, različitih dimenzija i boja, kako bi Vaša koverta bila jedinstvena i prepoznatljiva među stotinama drugih na stolovima Vaših poslovnih klijenata.

Koverte - dimenzije i formati

Neki od najčešće korišćenih formata koverata:

  • Ameriken 230 x 110 mm
  • B5 - 250 x 175 mm
  • C4 - 330 x 230 mm
  • C5 - 229 x 162 mm
  • B4 - 353 x 250 mm
  • E4 - 400 x 280 mm
  • A5+ - 230 x 160 mm
  • B5+ - 260 x 190 mm
  • A4+ - 330 x 230 mm
  • B4+ - 360 x 260 mm

Dizajn kov​erata

Ako Vam je potreban alat za dizajn koverata možete ovde preuzeti.

ALAT ZA KOVERTE