Koverte | Štampanje koverti | Izrada koverata

Štampanje koverti

Koverte su veoma važan detalj u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Iako su mnogi predviđali njihov postepen nestanak sa dolaskom nove Internet ere, istraživanja pokazuju suprotne tendencije.

Danas se znatno više nego ikada poklanja pažnja njihovom vizuelnom efektu i originalnosti, jer se na taj način Vašim klijentima predstavljate kao firma koja veoma vodi računa o svom korporativnom identitetu.

Dizajn i izrada koverata

Ameriken koverta sa ili bez prozora

Samolepljiva Ameriken koverta sa ili bez prozora, dimenzija 230x110mm, najčešće se koristi u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Osim izrade u jednoj boji na 80g/m2 ofsetnom papiru, postoji mogućnost ofset štampe u punom koloru, kao i štampe loga ili kontakt podataka same firme.

011/ 356 22 22

izrada koverti i vizit karti za sveti vid

Nestandardne koverte

Kompanije koje vode računa o svom vizuelnom identitetu često se odlučuju za štampu nestandardnih koverti, kako bi i na ovaj način svojim klijentima i saradnicima ukazali na izuzetnu poslovnost svoje firme. U ovu grupu ubrajaju se i visokokvalitetne bezbedonosne koverte koje se koriste za pošiljku poverljivih poslovnih dokumenata.

U skladu sa Vašim idejnim rešenjima, kompanija Jovšić Printing Centar, nudi Vam mogućnost izrade nestandardnih koverti od specijalnih vrsta materjala, različitih dimenzija i boja, kako bi Vaša koverta bila jedinstvena i prepoznatljiva među stotinama drugih na stolovima Vaših poslovnih klijenata.

Koverte - dimenzije i formati

Neki od najčešće korišćenih formata koverata:

  • Ameriken 230 x 110 mm
  • B5 - 250 x 175 mm
  • C4 - 330 x 230 mm
  • C5 - 229 x 162 mm
  • B4 - 353 x 250 mm
  • E4 - 400 x 280 mm
  • A5+ - 230 x 160 mm
  • B5+ - 260 x 190 mm
  • A4+ - 330 x 230 mm
  • B4+ - 360 x 260 mm

Dizajn kov​erata

Ako Vam je potreban alat za dizajn koverata možete ovde preuzeti.

ALAT ZA KOVERTE

koverta za dhl express zuto crvena