Kartoline

Izrada kartolina

Kartoline se koriste za isticanje različitih proizvoda u maloprodajnim objektima, ali i za naglašavanje važnog dela marketinške kampanje. Mnogi ih smatraju pretečama voblera, a osnovna razlika između ova dva reklamna alata jeste u njihovim dimenzijama i praktičnoj primeni.

Kartoline i njihova upotreba

Kartoline Vam pomažu da svoje proizvode i usluge vizuelno predstavite na drugačiji način. Uglavnom se stavljaju ispred artikala koji su na akciji i čija cena želi da se naglasi i bude znatno vidljivija od konkurentskih.

Dizajn i izrada kartolina

Prilikom dizajniranja kartolina treba voditi računa da budu u bojama karaktarističnim za proizvod koji želite da istaknete. Ukoliko je reč o artiklima čija cena treba da se stavi u prvi plan poželjno je da brojevi budu vidljivi i sa udaljenosti od nekoliko metara.

Zahvaljujući najsavremenijim mašinama za digitalnu štampu velikog formata kompanija Jovšić Printing Centar u mogućnusti je da odštampa kartoline različitih oblika i dimenzija. Izrađuju se od kunstdruk papira, koji se plastificira i kašira na lepenku sa obe strane i kao takav štancuje. Na ovaj način dobija se atraktivan reklamni materijal za isticanje Vaših proizvoda. 

011/ 356 22 22

kartolina za pepsi kolu sa likom majkla dzeksona